CZ EN
   
 
Tereza Johanidesová

Mgr. et Bc. Tereza Johanidesová, Ph.D.

Department of Historiography and Art Theory

phone: +420 221 183 511
gsm: +420 608 636 640
e-mail: johanidesova@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Historiography and Art Theory.

Tereza Johanidesová studied art history at the Faculty of Art, Charles University (MA 2014) where she is currently working on her Ph.D. She received her BA in library and information studies from the same faculty (BA 2010). Between 2011 and 2018 Johanidesová worked as an archivist, librarian and bibliographer in the archive of the Václav Havel Library where she was in charge of Václav Havel's personal bibliography, while also processing archival materials, and administrating and cataloging the library. She collaborated on several editing projects, such as the complete edition of interviews with Havel from 1964–1989. Since  2018, she has been working at the General Headquarters on the National Heritage Institute where she is the editor in chief of the journal Zprávy památkové péče. In 2019 she joined the IAH CAS as a researcher at the Department of Historiography and Theory of Art.

Research outputs (selection):

Tereza Johanidesová (ed.), Skok vysoký Josefa Krásy, Praha 2019.

Tereza Johanidesová, Násilná césura. Ústav dějin umění FF UK za protektorátu, 1939–1945; Ústav dějin umění FF UK po válce, 1945–1950; Pod tlakem politiky. Katedra dějin umění na FF UK mezi nástupem stalinistů a pražským jarem, 1950–1970; Řízený útlum. Katedra dějin umění (a estetiky)na FF UK v období normalizace, 1970–1989 (spolu s Jakubem Bachtíkem), in: Richard Biegel – Roman Prahl – Jakub Bachtík (edd.), Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 2020, pp. 300–317, 318–356, 392–449, 378–385.

Tereza Johanidesová, „Úzkost z vlivu“ v dějinách umění, Umění / Art LXIII, 2015, pp. 250–262.

Jakub Hauser – Tereza Johanidesová – Adéla Klinerová – Eva Csémyová (edd.), Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech. Sborník příspěvků z interdisciplinární konference studentů magisterských a doktorských studijních programů a postdoktorandů konané na Ústavu dějin umění FF UK ve dnech 22. a 23. září 2006 [e-Book], Praha 2019.

Current projects:

Štencovo Umění: Časopis ve službách domácí výtvarné kultury (Stipendium Nadačního fondu Františka Topiče) – principal investigator

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.