CZ EN
   
 
Stanislava Fedrová

Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D.

Department of Historiography and Art Theory

phone: +420 221 183 514
e-mail: fedrova@udu.cas.cz

Resaercher and the head of the Department of Historiography and Theory of Art.

Stanislava Fedrová studied history of modern Czech literature at the Faculty of Arts, University of South Bohemia (Ph.D. 2012), art history at the Faculty of Arts, Charles University (MA 2012) and Czech studies and history at the Faculty of Pedagogy, Charles University (MA 2005). In 2001 she joined the Institute of Czech Literature CAS, collaborating on projects such as Průvodce po světové literární teorii, Slovník literárněvědného strukturalismu and Literární komunikace ve světle „média.“ Since April 2019, she has been working as a researcher at the IAH CAS, focusing on art theory and historiography. Fedrová also teaches courses of intermedia studies, the ekphrasis genre and visual culture theory at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno. Her research focuses on theory of  literature and visual art and the relationships between verbal and visual art, e. g. the use of visual patterns in literary descriptions, the representational power of descriptions (Viditelné popisy, along with A. Jedličková) and transmediality in the arts (Nespatříte hadaCirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence, along with T. Winter and P. Machalíková).

Research outputs (selection):

Stanislava Fedrová – Alice Jedličková, Teorie intermediality. Zjevnost vztahů, unikavost média. In: Richard Müller, Tomáš Chudý a kolektiv: Za obrysy média. Literatura a medialita, Praha, Karolinum – ÚČL AV ČR 2020, pp. 501–562.

Stanislava Fedrová, „Dohadovat se styků, to je jako sledovat cesty hada v trávě“. Korespondence Josefa Palivce jako prostor paměti, in: Josef Palivec: Listář 2, Praha 2020, pp. 1121–1143.

Tomáš Winter – Pavla Machalíková – Stanislava Fedrová – Hanuš Jordan, Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1950, Praha – Cheb 2017.

Stanislava Fedrová – Alice Jedličková, Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce, Praha 2016.

Stanislava Fedrová, Jako dítě, o dítěti, s dítětem. Hrubín, Skácel a také trochu Halas nad Čapkovými pastely / Like a Child, About a Child, and With a Child: Hrubín, Skácel, and a Little Halas on Josef Čapek’s Pastels, in: Pavla Machalíková – Tomáš Winter (edd.), Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč / Not a Single Snake in Sight, Praha 2016.

Stanislava Fedrová, Figura moderní melancholie a její inventář: Intermediální interpretace jednoho Jiráskova obrazu, Slovenská literatúra 61, 2014, No. 5, pp. 410–428.

Stanislava Fedrová, Krajina jako kulturní koncept. Od literatury k malířství, fotografii a zase zpátky, in: Jan Malura – Martin Tomášek (edd.), Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, Ostrava 2012, pp. 181–197.

Stanislava Fedrová – Alice Jedličková, Narativní scénáře a piktoriální modely, World Literature Studies 2 (19), 2010, No. 2, pp. 20–41.

Stanislava Fedrová – Alice Jedličková, Why the Verbal may be experienced as Visual, in: Ondřej Dadejík – Jakub Stejskal (edd.), The Aesthetic Dimension of visual culture, Cambridge 2010, pp. 76–88.

Stanislava Fedrová, Petřínská komunikace. Kapitola z dějin Státní regulační komise, Průzkumy památek 15, 2008, No. 2, pp. 14–40.

Current projects:

Umělecké dílo jako prostředek komunikace (Strategie AV21) – co-investigator

Transformations of Narrative Modes in Czech Fiction I (GA ČR 18-04420S) – co-investigator

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.