CZ EN
   
 
Matěj Kruntorád

Mgr. Matěj Kruntorád, Ph.D.

Department of Art-Historical Topography

phone: +420 778 712 464
e-mail: kruntorad@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Art-Historical Topography, Detached workplace Brno.

Matěj Kruntorád studied art history at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Ph.D. 2019). Since 2012, he has been working for the Department of Research, Surveys and Documentation at the National Heritage Institute in Brno where he conducts historic-building surveys, rescue surveys and documentation, and research into both immobile and mobile heritage in state castles and chateaus. Since 2018 he has also been employed at the Department of Topography, IAH CAS where he works on entries for the fourth volume of Umělecké památky Moravy a Slezska (R/Ž).

Research outputs (selection):

Matěj Kruntorád – Klára Komosná, Poznámky k stavební historii kostela sv. Kunhuty v Hostěradicích, Průzkumy památek 1/30, 2023, pp. 75–101

Lenka Kalábová – Šárka Radostová (eds.), Michal Konečný – Zuzana Macurová – Zdeňka Míchalová – Matěj Kruntorád (co-eds.), Ad Unicum. Umělecká díla z liechtensteinských sbírek ve správě Národního památkového ústavu. I/3. Od gotiky k manýrismu. Praha 2022

Matěj Kruntorád, Kostel Zvěstování Páně v Račicích, in: Kateřina Dolejší – Ondřej Haničák (eds.), Modestia est signum sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe. Praha – Opava 2021, pp. 212–223

Matěj Kruntorád, Bratři Kotrbové versus československá restaurátorská škola, in: Luboš Machačko (ed.), Restaurování – retrospekce. Sborník textů na téma historie konzervování a restaurování v českých zemích. Litomyšl 2020, pp. 70–82

Zdeňka Míchalová – Matěj Kruntorád, Madona velkomeziříčská mezi reformací a restaurováním, Umění LXVII, 5, 2019, pp. 440–450.

Matěj Kruntorád, Bratři Kotrbové a restaurování hlavních oltářů v Levoči a v Košicích. Příspěvek k dějinám restaurování v Československu, in: Mária Novotná – Marta Herucová – Angelika Herucová (eds.), Acta Musaei Scepusiensis 2014 – 2017. Levoča 2019, pp. 165–182

Matěj Kruntorád a Jana Malaníková, Hospodářský dvůr v Alinkově ve světle výsledků stavebně-historického průzkumu, Jižní Morava, 54, 2018, pp. 241–265

Matěj Kruntorád, Restaurování díla Mistra Pavla z Levoče bratry Kotrby, in: Mária Novotná (ed.), Majster Pavol z Levoče a jeho doba. Levoča 2018, pp. 101–111

Matěj Kruntorád, "Já mám pouze jedno přání, totiž, aby náš kostel byl opravdu krásný." Renovace kostela sv. Vavřince v Olešnici, Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela 19, 2017, pp. 46–63

Matěj Kruntorád, Kopie a faksimile děl Mistra Pavla z Levoče a jejich funkce / Copies and facsimiles of the works of Master Paul of Levoča and their functions, in: Dušan Buran (ed.), Originál & kópia v múzeu: zborník zo seminára a diskuzného fóra / Original & Copy in the Museum: Proceeding of the Conference and Discussion Forum. Bratislava 2015. pp. 3–18

Matěj Kruntorád, Zámek Hajany a jeho stavební vývoj, Průzkumy památek 1/22, 2015, pp. 120–132

Current projects:

Umělecké památky Moravy a Slezska – co-author

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.